Biblia w kategoriach tematycznych...wersety z Biblii na każdą okazję

lista mailingowa
biblia.blox.pl

Twój emaildowiedz się więcej >> 

Blog > Komentarze do wpisu

SMUTEK

Choćbym nawet szedł ciemną doliną, Zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną, Laska twoja i kij twój mnie pocieszają.

Ps. 23,4

To jest pociechą moją w niedoli mojej, Że obietnica twoja mnie ożywia.

Ps. 119,50

Nie bój się, bom Ja z tobą, nie lękaj się, bom Ja Bogiem twoim! Wzmocnię cię, a dam ci pomoc, podeprę cię prawicą sprawiedliwości swojej.

Iz. 41,9

I wrócą odkupieni przez Pana, i przybędą na Syjon z okrzykiem radości, a wieczna radość będzie nad ich głowami, dostąpią radości i wesela, zniknie zmartwienie i wzdychanie.

Iz. 51,11

Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.

Mat. 5,4

Gdzież jest, o śmierci, zwycięstwo twoje? Gdzież jest, o śmierci, żądło twoje? A żądłem śmierci jest grzech, a mocą grzechu jest zakon; ale Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa. A tak, bracia moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu.

1 Kor. 15,55-57

Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, który pociesza nas we wszelkim utrapieniu naszym, abyśmy tych, którzy są w jakimkolwiek utrapieniu, pocieszać mogli taką pociechą, jaką nas samych Bóg pociesza.

2 Kor. 1,3-4

A nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili, jak drudzy, którzy nie mają nadziei. Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z nim tych, którzy zasnęli.

1 Tes. 4,13-14

A sam Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg, Ojciec nasz, który nas umiłował i dał pocieszenie wieczne, i dobrą nadzieję z łaski, niech pocieszy serca wasze i utwierdzi was we wszelkim dobrym uczynku i w dobrym słowie.

2 Tes. 2,16-17

Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze.

Hebr. 4,15-16

Wszelką troskę swoją złóżcie na niego, gdyż On ma o was staranie.

1 Piotra 5,7

I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły.

Obj. 21,4

Wersety wg kolejności ksiąg w Biblii.

Tłumaczenie – Biblia Warszawska

 

wtorek, 17 lipca 2007, zbawieni

Polecane wpisy

  • www.wersety-biblijne.pl

    Dziękuję wszystkim czytelnikom  www.biblia.blox.pl . Mamy tu spore archiwum (150 kategorii tematycznych wersetów).  Teraz stawiam na nową stronę 

  • STABILNOŚĆ

    Schronem pewnym jest Bóg wiekuisty, A tu na dole ramiona wieczne; I przepędził przed tobą wroga, I rzekł: Wytęp! 5 Mojż. 33,27 Niech Pan, Bóg nasz, będzie z n

  • ZBAWICIEL

    A jednak wybawił ich dla imienia swego, Aby okazać moc swoją. Ps. 106,8 i rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim, Łuk. 1,47 Przyszedł bowiem Syn Człowi

TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: